Các dự án của RAYMA được hoạt động bởi 100% vốn từ chính công ty.
Chịu ít hưởng chi phối từ bên ngoài, các dự án mang một màu sắc rất riêng khi tiến vào nghành.
Mang tinh thần rất trẻ và đưa các yếu tố mà chỉ những người trẻ mới hiện thực hóa được.

THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG

TRUYỀN THÔNG